Aktivitetsanalyser

NVCA jobber sammen med våre søsterforeninger i Europa og den europeiske foreningen Invest Europe om en felles europeisk database, European Database Cooperative, som alle våre medlemmer rapporterer inn til. I Norge er det Menon Economics som administrer databasen på vegne av NVCA.

Hvert år publiserer vi Aktivietsanalyser som viser hvor mye kapital som er hentet inn til nye fond, og hvor mye som er investert i norske virksomheter.

Student?

Vi får mange forespørsler fra studenter som ønsker å skrive oppgave om aktive eierfond. Vi har dessverre ikke kapasitet til å hjelpe alle, men kontakt gjerne Menon Economics på e-post med din hypotese og vinkling for oppgaven, så vurderer de om vi har mulighet til å bidra med data.

Vi deler kun tall som allerede er publisert i Aktivitetsanalysene (under), og kan ikke dele informasjon på transaksjons- eller fondsnivå.