25
Aug

Nye regler for antihvitvasking

Alternative investeringsfond er på lik linje med andre finansinstitusjoner rapporteringspliktige, og dermed underlagt krav til å utarbeide virksomhetstilpasset risikovurdering, rutiner, og sørge forhåndheving av kundetiltak. 25. august inviterer NVCA og Arntzen deBesche til hvitvaskingswebinar.

25. august fra kl. 11-11.45 inviterer NVCA og Arntzen deBesche til et hvitvaskingswebinar, der vi vil diskutere hva foretakene må gjøre for å sikre at man opererer på rett side av loven. På webinaret vil vi blant annet høre fra Susanne Munch Thore og Elisabeth Eriksson i AdeB, som vil gjennomgå de viktigste forpliktelsene etter hvitvaskingsloven, og de nye forskriftene som trer i kraft allerede 1. juli. Husk å melde deg på!

Om foredragsholderne:

Susanne Munch Thore er partner i AdeB og leder for Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking. Susanne er tilknyttet AdeBs M&A-avdeling og har lang erfaring med bistand i forbindelse med oppkjøp og næringslivstransaksjoner.

Elisabeth Eriksson er senioradvokat i AdeB og tilknyttet selskapets M&A-avdeling. Hun har bred erfaring innenfor det forretningsjuridiske området, og arbeider særlig med finansregulatoriske problemstillinger, samt selskapsrett og transaksjoner.

Bruk denne linken for å delta: https://us02web.zoom.us/s/81199912545