Opsjonsskatt

Vi trenger en opsjonsskatt som fremmer, og ikke hemmer, vekst

Kompetanse er tidligfase- og vekstbedriften sin viktigste ressurs og opsjonsskatten er det viktigste verktøyet for å tiltrekke den riktige kompetansen. Norge har mange nye, unge bedrifter, men alt for få tar i bruk opsjonsordningen vi har i dag, fordi den gjelder for få selskaper og den er for komplisert å bruke. Dagens opsjonsbeskatning hindrer i praksis ansattes medeiereierskap og rekruttering av nøkkelpersoner. NVCA ønsker derfor en opsjonsordning som er enklere å ta i bruk og som gjelder for flere selskaper

Flere land, som Sverige og Storbritannia, har innført nye skatteregler for å stimulere til vekst og nyskaping. I 2022 fikk Norge en bedre ordning for de minste selskapene, men vi mener denne bør utvides og være mer ambisiøs og mye enklere å bruke.

Et forslag for vekst

i 2017 jobbet en arbeidsgruppe frem tre konkrete forslag til ny opsjonsbeskatning. Rapporten ble lansert våren 2017 og i 2018 kom viktige endringer, men ordningen var fortsatt ikke god nok. I 2022 ble ordningen betraktelig forbedret, men det er fortsatt mye som skal til for at selskapene faktisk bruker ordningen.

NVCA har i mange år snakket om hva endringene kan bety for norske gründere og vekstselskaper, og hvorfor det haster å få endringene på plass. Vi har hatt møter med politikere, gjort medieintervjuer, svart på høringer og brukt taletid på konferanser.

Vi er ikke i mål, men vi fortsetter arbeidet.

Vil du vite mer om hvorfor vi trenger en bedre opsjonsskatt for vekst?