Opsjonsskatt

Vi trenger en opsjonsskatt som fremmer, og ikke hemmer, vekst

Dagens opsjonsbeskatning hindrer i praksis ansattes medeiereierskap og rekruttering av nøkkelpersoner. Opsjoner er et svært viktig verktøy for å tiltrekke og beholde nødvendig spisskompetanse i oppstarts- og vekstselskaper. Flere land, som Sverige og Storbritannia, har derfor innført nye skatteregler for å stimulere til vekst og nyskaping. I 2018 fikk Norge en ordning for de minste selskapene, vi mener denne bør utvides og være mer ambisiøs. Her kan du lese om hvordan vi jobber med å få plass en opsjonsskatt for vekst, og laste ned vårt forslag.

Et forslag for vekst

En arbeidsgruppe jobbet frem tre konkrete forslag til ny opsjonsbeskatning. Rapporten ble lansert våren 2017. Siden har vi snakket om hva disse endringene kan bety for norske gründere og vekstselskaper, og hvorfor det haster å få endringene på plass. Vi har hatt møter med politikere, gjort medieintervjuer, svart på høringer og brukt taletid på konferanser.

Vi er ikke i mål, men vi fortsetter arbeidet.

Vil du vite mer om hvorfor vi trenger en bedre opsjonsskatt for vekst?