Kontakt

Telefon og e-post
Postadresse
Finansnæringens Hus, Hansteens gate2, 0253 Oslo

Statistikk og analyser

For spørsmål om statistikk og aktivitetsanalyser, se vår oversikt over analyser. Studenter kan kontakte Menon Economics ved Per Fredrik Forsberg Johnsen.

Pressehenvendelser

For pressehenvendelser kontakt adm. dir. Ellen Amalie Vold (eav@nvca.no / +47 971 99 376)