Bærekraft

Verdiskaping er kjernen i aktive eierfonds virksomhet, og langsiktig verdiskaping er kun mulig dersom vi sammen klarer å skape et bærekraftig, klima- og miljøbevisst næringsliv.

Aktive eierfond skal ta et tydelig ansvar i arbeidet med å løse klima-, miljø- og bærekraftutfordringene vi står overfor. I kraft av vår størrelse og posisjon i det norske og internasjonale næringslivet har bransjen en unik mulighet til å stille krav til andre eiere, ledere, ansatte, leverandører og kunder i porteføljeselskapene. Samtidig som bransjen stiller krav til seg selv.

Private equity og klima

I et innlegg i Finansavisen listet NHH-professor Carsten Bienz og bærekraftsekspert Susanne Gløersen opp tre hovedgrunner til at private equity som eiermodell er godt egnet til å gjøre norske og internasjonale virksomheter grønnere

  • Aktive eierfond har lang investeringshorisont.
  • Aktive eierfond har som oftest stor eierandel (ofte majoritet) og sitter tett på ledelsen og kan påvirke strategi i en grønnere retning.
  • Aktive eierfond har kunnskap om endring og lønnsomhet.

Private equity og klima var tema da vi samlet en gruppe sentrale aktører fra bransjen til et rundebord om hvordan vi jobber med klima i investeringsprosesser og eksisterende porteføljeselskaper. Oppsummeringen av rundebordet ble presentert i NVCAs innlegg på klimaseminaret i regi av NHH, PwC og NVCA 1. februar.

Gikk du glipp av hele konferansen, kan du lese NHHs oppsummering.

Private equity og ESG

Når vi snakker om bærekraft i private equity, snakker aktørene også ofte om ESG. ESG står for Environmental, Social and Corporate Governance, eller miljø og samfunnsmessige faktorer, og selskapsstyring på norsk. ESG er en samlebetegnelse på de forskjellige aspektene aktørene vurderer i investeringsprosesser og oppfølging av porteføljeselskaper, og som aktørene rapporterer på til investorene i fondet.

I forbindelse med et seminar NVCA arrangerte sammen med Norsif, 
en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning, spurte vi våre medlemmer om hvordan de jobber med ESG i porteføljeselskapene. Undersøkelsen var en oppdatering av en masteroppgave som Corporate Governance Groups Annik Falch skrev på NHH. Resultatene ble presentert på seminaret i april 2019.

Kontakt oss dersom du ønsker presentasjonene fra konferansen, der vi blant hørte om ESG og rapportering, oppdatering på EUs Sustainable Finance Action Plan, og integrering av FNs bærekraftsmål i investeringsarbeidet.

NVCAs innlegg om private equity, bærekraft, ESG og klima