Kapitaltilgang

Vi trenger et velfungerende økosystem for ideer, selskaper og kapital

NVCA har som to av sine formål å «bidra til et sterkt norsk miljø for investeringer i hele verdikjeden,» og arbeide for å bedre rammebetingelsene for oppstartvirksomheter og risikovillig kapital.

En viktig del av å sikre verdikjeden for investeringer, og dermed et velfungerende økosystem for ideer, selskaper og kapital, er å sikre kapitaltilgangen i ulike faser.

NVCA jobber med dette langs flere akser. På selskapsnivå, mener vi at Norge trenger en konkurransedyktig og vekstfremmende ordning for opsjonsbeskatning, slik at norske vekstselskaper kan tiltrekke seg den mest relevante og beste kompetansen. På investorsiden, mener vi det er viktig å legge til rette for etablering av flere profesjonelle eiermiljøer. Et tiltak, som ble trukket frem i kapitaltilgangsutvalget, er en liberalisering av innskuddspensjonsordningene. Vi skriver mer om det i vårt høringsinnspill til Kapitaltilgangsutvalgets rapport.