18
Jan

PE for Breakfast: From public to private

18. januar 2022 er det tid for årets første PE for Breakfast.

Temaet for årets første PE for Breakfast er ‘from public to private – oppkjøp av noterte selskaper på Euronext Growth’.

I dag er det 120 noterte selskaper på Euronext Growth Oslo. Mange av selskapene har et kapitalbehov, og flere av selskapene har falt vesentlig i pris fra notering. Alt bør derfor ligge til rette for at de første take-over prosessene på Euronext Growth.

Partnerne Are Herrem (PE) og Andreas Jarbø (børs) fra advokatfirmaet Selmer gir en praktisk gjennomgang av en public take-over prosess, og særlig for Euronext Growth hvor tilbudspliktsreglene ikke gjelder.

Frokostseminaret vil denne gangen holdes digitalt.

Meld deg på her.