15
Sep

PE for Breakfast (webinar): Venture debt

I USA utgjør venture debt et årlig marked på 10 milliarder dollar. I Norge har vi så vidt begynt å snuse på denne formen for finansiering, og i tråd med at VC-miljøet i Norge stadig vokser er det naturlig å tro at behovet for venture debt vil øke de kommende årene. Men hva er egentlig venture debt? Hvilken risiko utgjør det? Og hvilke muligheter har scale-ups med denne typen finansiering?

Mange vekstselskaper opplever at det er vanskelig å skaffe seg tilstrekkelig gjeldsfinansiering. Selskapene har som regel prioritert vekst fremfor lønnsomhet i mange år, men kan likevel sitte på en stor verdi og ha en underliggende utvikling som gjør de i stand til å betjene gjeld. I USA utgjør venture debt et årlig marked på 10 milliarder dollar. Så, hvorfor er ikke dette større i Norge? Det skal vi diskutere når vi samler eksperter på temaet til diskusjon:

  • Geir Atle Bore er gründer og daglig leder i FundingPartner og har bakgrunn som juniorpartner i McKinsey og Goldman Sachs.
  • Remi Dramstad leder Selmers VC-gruppe, og er spesialisert innen venture-finansiering, M&A og incentivordninger.
  • Carsten Werner er rådgiver i Nordea Startup&Growth og har bistått flere selskaper med gjeldsfinansiering de siste årene.
  • Alexander Woxen, grunnlegger av StartupLab, partner i Norselab og tidligere gründer, med bred erfaring fra ulike lånestrukturer.

Tid: 15. september, kl. 09.00-10.00

Sted: Bruk denne linken for å følge seminaret.