03
Jun

Webinar (del 2/2) om nye ESG-forordninger og EU-taksonomien

NVCA, Schjødt og Nysnø inviterer til del 2 av webinaret om innføringen av EUs taksonomi og rapporteringsregler.

3. juni kl 11.30 inviterer NVCA, Nysnø og Schjødt til et nytt webinar om hva som kommer fra EU og hvordan dette vil berøre NVCA sine medlemmer spesielt.

Påmelding: Registrer deg her.

EUs taksonomi og rapporteringsregler får stadig større oppmerksomhet etter hvert som flere ser at dette kommer til å få stor praktisk og økonomisk betydning, ikke minst for kapitalforvaltere og investorer. Vi ser at flere forvaltere den siste tiden forsøker å posisjonere seg for hva som kommer, samtidig som datainnhenting og informasjon fra foretakene kan være vanskelig tilgjengelig.

I dette webinaret vil vi få høre mer om hvordan taksonomien og SFDR vil få betydning for kapitalforvaltere, samt hvordan selskaper må forholde seg til dette. Vi vil også få høre hvordan aktører nå har begynt å innrette seg til regelverket og hvilke løsninger de benytter.

Webinaret vil være en panelsamtale med følgende gjester:

  • Cathrine Dehli,​​​​​ Senior ESG Specialist i Faerder.io, et norsk software-selskap med mål om å gjøre bærekraft mer sammenlignbart på tvers av selskaper. Faerders verktøy hjelper selskaper å vurdere sine aktiviteter i henhold i taksonomien og rigge seg for å jobbe proaktivt med taksonomien.
  • Hilde Støle Pettersen, founding partner i Momentum. Momentum har nylig valgt et nytt rapporteringsverktøy for oppfølging av taksonomien og Hilde sitter med ferske erfaringer om hva rapporteringen innebærer og hva man bør tenke på i valg av verktøy.
  • Lene Hodge, bærekraftsansvarlig i Nysnø. Lene er med for å fortelle mer om hvordan Nysnø følger opp de norske forordningene og tester screening av sin portefølje etter taksonomien.
  • Andreas Lowzow, partner i Schjødt og leder av Schjødts Investment Funds og Sustainability Law-grupper. Andreas har svært god kjennskap til reguleringene som kommer fra EU, og spesielt de som berører kapitalforvaltere.
  • Samtalen modereres av Ellen Amalie Vold, administrerende direktør i NVCA.

Dette blir en praktisk samtale om hvordan bransjen vår påvirkes av de nye reguleringene, hva man må tenke på hvis man skal etablere et fond nå og hente kapital fremover, og hva som er god nok dokumentasjon for å oppfylle kravene.

Påmelding: Registrer deg her.

Link sendes til alle påmeldte og legges på denne siden dagen før.

Første webinar i serien ble avholdt 14. januar og ligger på NVCAs Youtube-kanal.