Budsjetthøringer på Stortinget

Mandag 7. oktober la Regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2020. Forrige uke stilte NVCA på budsjetthøringer i Næringskomiteen og Finanskomiteen.

I budsjettforslaget var det flere poster som var relevante for VC/PE-bransjen. Blant dem var:

  • Endringer i opsjonsskatten. Fokuset er fremdeles på små oppstartsselskaper (ikke vekstselskaper, som vi ønsker), som bekreftes i at utvidelsen på antall ansatte økes fra 10 til 12. Opsjonsfordelen økes fra NOK 500 000 til 1 million. Vi setter pris på at det helt tydelig er en vilje hos departementet til å få til noe, men vi er selvfølgelig skuffet over begrensningene. Les pressemeldingen fra Finansdepartementet her, og les mer om våre forslag på vår samleside om opsjonsskatt her
  • Forvaltningen av såkornfondene og presåkornordningen flyttes fra Innovasjon Norge til Investinor, samtidig lukkes Investinor mandat for nye investeringer (med unntak av skog- og trenæring). Les mer her.
  • Regjeringen foreslår at Nysnø får ytterligere 700 millioner kroner i 2020. 

NVCA-deltagelse på budsjetthøringene

I høringen i Finanskomiteen brukte NVCA taletiden på endringene i opsjonsskatten. NVCA har siden 2017 jobbet for modellen «Rett skatt til rett tid» der skatteregningen utsettes og reberegnes når man selger aksjene (og ikke i det man løser inn opsjonen/kjøper aksjer som i dag). I 2018 innførte Regjeringen denne ordningen, men kun for en begrenset gruppe selskaper som falt innenfor begrensninger på levetid, omsetning og antall ansatte. I tillegg satt Regjeringen et tak på «opsjonsfordelen» (differansen mellom den avtalte prisen på aksjen og markedsverdien på det tidspunktet du kjøper aksjen/løser inn opsjonen) som kan utsettes. I 2018 satt de, etter flere budsjettforhandlinger, et tak på 500 000. I budsjettet som ble lagt frem nå ble denne økt til 1 million.

Er vi fornøyde? Vi er glade for at Regjeringen ser utfordringene opsjonsskatt skaper for vekstselskaper, men vi ønsker å utvide begrensingene slik at flere selskaper kan benytte seg av ordningen med utsatt skatt. Dette argumenterte vi for i høringen.

I Næringskomiteen fokuserte vi på endringene i mandatet til Investinor. Spesielt stilte vi spørsmålstegn ved hvem som skal fylle gapet etter Investinor, dersom mandatet for direkteinvesteringer lukkes.

Rikke Eckhoff Høvding (NVCA) og Liv Freihow (IKT-Norge) før høringen i Næringskomiteen

Stikkord: investinor nvca i debatt opsjonsskatt statsbudsjettet