Embankment blir medlem av NVCA

Embankment leverer fondstjenester til forvaltere av alternative investeringsfond. Nå har de blitt medlem av NVCA, og her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er Embankment og hvordan jobber dere med det norske VC- og PE-miljøet? 

—  Embankment leverer fondstjenester til forvaltere av alternative investeringsfond. Vi ble grunnlagt i København våren 2022 med en visjon om å bringe teknologi og automatisering inn i fondsadministrasjonens verden. 

I tillegg til å være teknologibasert fra starten, tar vi et helhetlig ende-til-ende syn på fondsadministrasjon og depottjenester, slik at forvaltere kan fokusere på kjernetjenestene, og være trygge på at back- og middleoffice er under kontroll. 

I tillegg til å jobbe med eksisterende forvaltere i Norge innenfor VC- og PE-miljøet, har vi allerede gode erfaringer fra Danmark og Sverige, og vi håndterer totalt sett mer enn EUR 15B i investoraktiva. 

Teknologien vår gjør oss i stand til å være der for de aller største, men også for tidligfaseselskaper. Vi er eksempelvis offisiell fondsadministrasjonspartner for VC Challenge, som er en del av Startup Norway

Hva skiller dere fra andre fondsadministratorer? 

— For det første har vi en digital visjon for leveransen vår, og vi startet uten noen eldre systemer i bunnen. Fra starten har vi valgt å bruke moderne og åpne systemer – både fra tredjeparter og proprietære systemer vi utvikler selv – som vi kan integrere med hverandre for å berike data og muliggjøre automatisering.  

Siden fondsadministrasjon krever mange fagdisipliner, mener vi at teknologistøtte er essensielt for å sikre kvalitet og effektivitet i leveransene. 

Hvordan opplever dere det norske VC- og PE-markedet fra deres perspektiv? 

— Det er flott å oppleve et progressivt norsk VC- og PE-marked som kan se mulighetene i økt digitalisering og automatisering. Det er en grunnleggende konsensus om at for å skalere, må du som leder se mot mer utstrakt bruk av teknologi. Samtidig finner vi også at det er mange likheter med det danske markedet. 

Hva ønsker dere å få ut av medlemskapet i NVCA? 

— En del av vårt oppdrag er å være en aktiv bidragsyter til markedet.  Vi mener at alternative investeringer må gjøres enda mer tilgjengelige, og vi bidrar til dette ved å støtte mer effektive og skalerbare løsninger for eksisterende forvaltere, samt sikre at nye forvaltere enkelt, kostnadseffektivt og raskt kan komme inn i markedet.  

Vi legger vekt på å koble kundene våre med andre for å dele erfaringer m.m., og vi håper at vårt medlemskap i NVCA kan bidra til å støtte dette arbeidet.