Aktive eierfond bidrar til vekst og verdiskaping

Aktive eierfond bidrar med kapital, kunnskap og nettverk i utvikling av unge og modne vekstselskaper. Kapitalen som investeres kommer fra for eksempel pensjonsfond, universitetsstiftelser, livselskaper og banker.

Fondene eier gjerne selskapene i fem til syv år, og hjelper dem blant annet med å øke omsetningen, ekspandere internasjonalt, styrke lønnsomheten og rekruttere riktig kompetanse. Når selskapene selges blir avkastningen gjerne investert i nye fond, som investererer i nye selskaper.

Hva er aktive eierfond? Og hva gjør de?

Hvordan kan venturekapital støtte innovasjon og endringprosesser?