Høring om SPU i unoterte aksjer

Norsk venturekapitalforening deltok i dag i høring om Statens Pensjonfond. Vi benyttet anledningen til å argumentere for at SPU bør få muligheten til å investere i unoterte aksjer.

Administrerende direktør i NVCA, Ellen Amalie Vold, vektla viktigheten av å ta del av verdiskapingen i det private markedet og at dette er mulig samtidig som ivaretar åpenhet og transparens.

Du kan se hele innlegget her.