Hvordan komme i gang med tidligfaseinvesteringer?

Family Business Norway er en uavhengig forening av og for norske bedriftseiende familier. Den 18. august inviterte de sammen med NVCA til et webinar om tidligfaseinvesteringer for familiekontorer.

– Familiebedrifter representerer kompetanse og nettverk i tillegg til kapital, og er dermed attraktive investorer for oppstartsbedrifter. Oppstartsbedrifter på sin side, er en spennende mulighet for familiebedrifter til å bli kjent med ny teknologi, innovative produkter og tjenester, innledet Karoline Gleditch. 

Karoline Gleditch, Family Business Norway

Hun er daglig leder i Family Business Norway, og fungerte som ordstyrer under webinaret den 18. august. Der deltok også Ellen Amalie Vold, daglig leder i NVCA, Johan Gjesdahl, managing partner i Alliance Venture og Bjarne Lie, co-founder og managing partner i Verdane. Sammen presentere de miljøet for aktive eierfond og hvordan familiekontorer kan starte med tidligfaseinvesteringer. 

Venture i vekst

– Det kommer stadig mer penger inn til norske selskaper, og ikke bare fra norske investorer. Bare i 2020 var det hele 238 investeringer i norske oppstartselskaper, og den totale verdiskapningen ligger på 67 milliarder norske kroner. Bransjen er voksende, og sysselsettingen har økt med 9 prosent årlig, i tillegg til at det har vært en tredobling av antall arbeidsplasser bare de siste 20 årene, forklarte Ellen.

Blant sektorer som er attraktive å investere i for øyeblikket finner vi blant annet IT, industri og helse. 

– Interessen for helse og livsvitenskap har bare blitt forsterket under korona. Dette henger også sammen med at investeringer i tech og digitale løsninger også har fått et stadig større fokus, sa hun. 

Tidligfaseinvesteringer er moro!

Under webinaret delte både Bjarne og Johan av sine erfaringer fra Verdane og Alliance, og ga innblikk i selskapenes arbeidsmetodikk og hvilke resultater de har oppnådd. På spørsmål om de viktigste driverne for å jobbe med tidligfase svarte Johan følgende:

– Avkastning er viktig – som i alle andre investeringer. Men, for mange handler det også om å støtte venner og familie som ønsker å starte noe nytt, det vil si investeringer som gjøres med stor grad av hjerte, eller fordi man tror at det kan utgjøre en forskjell.

Bjarne Lie deltok på skjerm – direkte fra Arendalsuka:

– Etter hvert som Verdane har vokst jobber vi stadig mindre med tidligfase, men jeg må innrømme at jeg savner det. Å jobbe med tidligfaseinvesteringer er utrolig moro!

Ikke risikofritt

Men selv om tidligfase er gøy, er det ikke nødvendigvis risikofritt, ifølge de erfarne deltakerne:

– Vi forsøker selvfølgelig alltid å danne oss et godt bilde av selskapene som vi investerer i og mulighetene for utvikling fremover, men det eneste vi kan være sikre på er at den analysen som regel er feil. Risikoen er høy, fortalte Bjarne. 

Bjarne Lie, managing partner i Verdane

Han påpekte at en god idé ikke nødvendigvis sier noe om kundenes betalingsvilje eller behov, og at det kan finnes mange andre grunner til at en investering kan slå feil. Dette var også Johan enig i: 

– Tidligfaseinvesteringer er noe av det mest risikofylte man kan drive med. I USA har historisk avkastning stort sett stått i stil med risikoen, mens i Europa gjorde den ikke det i lang tid etter at dotcom-bølgen sprakk, sa han.

Både Verdane og Alliance har de lange brillene på når de skal investere. Fondene har en tidshorisont på mellom 12 og 14 år, med en holdingperiode på ca. 5 til 10 år. 

– Hvis du vil komme i gang med tidligfaseinvesteringer bør du tenke og bygge portefølje siden avkastning er så asymmetrisk. Sett av dedikerte ressurser, gjerne noen som selv har operasjonell erfaring fra oppstartselskaper, lag en god plan, tenk langsiktig, og vurder å gjøre noen fond for å lære og co-investere, oppfordret Johan. 

Bjarne understreket også at ikke all avkastning nødvendigvis er finansiell, men at det også handler om læring og hva man brenner for. 

Ellen Amalie Vold, NVCA og Johan Gjesdahl, Alliance Venture

Har dere noen oppfordring til hvordan eierfamilier best kan bruke kapital i tidligfaseinvesteringer?

– Tenk på hva du har som er unikt, hva du kan tilføre en oppstartsbedrift som ikke andre kan. Er det en sektor eller bransje du kjenner godt? Har du tilgang til deal-flow som ikke andre har? Er det spesielle områder du brenner for eller har stor tro på? Engasjement og entusiasme og gründer-vennlighet hjelper alltid, avsluttet Ellen før en siste viktig påminnelse fra Johan:

– De beste dealene er det som regel konkurranse om, og det gjelder ikke bare å finne dem, men du skal også å bli valgt av gründeren.

Vil du lære mer? Følg med på Unotert-podcasten!