Medlemskap

Vi har to typer medlemskap i NVCA:

1. Primærmedlemmer: Medlemskap for investerende miljøer, som har stemmerett på generalforsamlingen og kan sitte i styret i foreningen. Primærmedlemmer har førsteprioritet som bidragsytere i fagseminarer, paneler og mediesaker.

Medlemspris etter AUM (fra 30 000 – 70 000 NOK (50% rabatt for emerging managers før first close)

2. Assosierte medlemmer: Medlemskap for tjenesteleverandører, som har møte- og talerett på generalforsamling, og som kan delta i arbeidsgrupper og lignende.

Medlemspris etter antall ansatte (30 000 – 50 000 NOK)

Som medlem i NVCA får man tilgang til foreningens møteplasser og nettverk. Det innebærer blant annet frokostseminarer (digitale og fysiske), bransjerelaterte konferanser med våre samarbeidspartnere og sosiale møteplasser som:

•Nordic Buyout Forum: https://wiersholm.no/en/conference/nordic-buy-out-forum/

•Venturekonferansen: https://venturekonferansen.no/

•Frokostseminarer (6-8 i året): https://www.youtube.com/watch?v=pLl-UlkE0kg&t=20s

• NVCAs sommerfest og julebord

Foreningen jobber også med å bedre bransjens rammevilkår, styrke bransjens positive omdømme og drive opplysnings- og informasjonsarbeid til relevante målgrupper. Dette arbeidet er man med å støtte som medlem, og man har også mulighet til å delta aktivt sammen med foreningen, for eksempel på bedriftsdager på universiteter/høgskoler, på seminarer/konferanser, i media og gjennom politisk arbeid og myndighetskontakt.

NVCA gjør ikke matchmaking mellom selskaper og foreningens medlemmer, og er restriktive med markedsføring mot medlemmer, utover innhold der NVCA selv er med som avsender.

Alle investerende medlemmer må følge foreningens etiske retningslinjer: https://nvca.no/wp-content/uploads/2020/07/200421-Etiske-retningslinjer-til-generalforsamling.pdf

Dersom du er interessert i medlemskap kan du fylle ut skjemaet under, så tar vi kontakt