Momentum blir medlem av NVCA

Momentum investerer i bærekraftige teknologiselskaper i tidlig fase, med fokus på havnæringene. De er nye medlemmer i NVCA og her blir du bedre kjent med dem.

Hva gjør Momentum og hva skiller dere fra tilsvarende VC-aktører?

Momentum investerer i bærekraftige teknologiselskaper i tidlig fase, seed og tidlig vekst, med store ambisjoner. Vi kan investere i mange bransjer, men har et særlig fokus på havnæringene – både akvakultur, fiskeri og shipping. Dette er et naturlig utgangspunkt med vårt hovedsete på Vestlandet, som også skiller oss fra mange andre VC-aktører.

Hva bidrar dere med til selskapene dere investerer i, utover kapital?

Vi ser på oss selv som en del av det utvidede teamet til selskapene vi investerer i. Vi tar typisk styreplass, men er mer opptatt av arbeidet som skjer mellom styremøtene. Vi bidrar med strategisk tekning, forretningsutvikling, tar ofte lead på videre finansiering av selskapene, og tar gjerne ansvar for forhandlinger i ulike sammenhenger. Ofte ser vi at vår bakgrunn fra den mer etablerte delen av næringslivet er verdifull, for eksempel i forbindelse med salg, partneravtaler og transaksjoner.

Hvorfor ble dere medlem av NVCA?

Vi ble medlem av NVCA for å ta del i det brede nettverket av aktører som er samlet under NVCA-paraplyen, og selvsagt også for å støtte oppunder det viktige arbeidet som foreningen gjør for å sikre gode rammebetingelser for hele bransjen. Vi gleder oss også veldig til neste julebord, når koronasmitten tillater den slags.