Nytt seminar om ESG-deling i ventureinvesteringer

Tirsdag 18.april arrangerte Norsk Venturekapitalforening (NVCA) og Advokatfirmaet Selmer frokostmøte om ESG-vurderinger og bærekraftsklassifisering i venture-investeringer.

Lene Hodge i Nysnø fortalte om deres tilnærming til ESG-hensyn i investeringsprosessen, mens Lise Fulland i StartupLab presenterte deres arbeid med ESG, og delte refleksjoner rundt bærekraftsklassifisering av fond. Seminaret ble innledet av NVCAs administrerende direktør, Ellen Vold, og avsluttet med en Q&A.

Bærekraft i praksis

Lene Hodge har utviklet Nysnø sitt arbeid med bærekraft og ESG i investeringsprosessen og viste et praktisk eksempel fra deres ESG Due Diligence, der selskapenes nåværende og planlagte ESG-posisjon vurderes. Nysnø benytter en Diligence Q&A, supplert med oppfølgende samtaler og egne vurderinger, for å identifisere de mest vesentlige temaene for selskapet.

– Selskaper i veldig tidlig fase svarer ikke nødvendigvis på alt, men dette gir et utgangspunkt å jobbe videre med, forklarte Lene.

Hun presenterte også deres ESG-oppfølging i porteføljen, hvor hun trakk frem viktigheten med ulik tilnærming, da selskapene vil møte på ulike utfordringer i ulike faser. Selv om klimaeffekt står sentralt i Nysnøs investeringer, vektlegges også deres arbeid med mangfold, likestilling og inkludering, i følge Hodge:

– Vi benytter ulike verktøy for å sette sammen styrer, og utvikler strategier for å øke mangfoldet i vår egen dealflow. Dette handler om å utvide eget nettverk og være til stede på flere arenaer.

Verktøykasse for fremtiden

På frokostseminaret deltok også Lise Fulland fra StartupLab, som forklarte at selv om StartupLab ikke er regulert, jobber de på mange måter som om de skulle vært det:

– Vi jobber bredt med bærekraft og mangfold, og ulike initiativer som kobler næringsliv, oppstartsbedrifter og investorer sammen for å fremme dette arbeidet.

Fulland forklarte imidlertid at de opplever at reguleringene ikke er godt tilpasset tidligfaseselskaper og at de vil fokusere på å bygge bro mellom rapporteringskrav og den fasen selskapene er i. De planlegger blant annet å bruke PAI-indikatorene («Principal Adverse Impact»- indikatorer for negative konsekvenser av investeringsbeslutninger relatert til bærekraftsfaktorer) som et utgangspunkt for å utarbeide sin egen spørsmålsliste, som vil utvikles i sammen med selskapene og deres respektive faser.

– Vårt hovedfokus vil være på å bygge en verktøykasse for selskapene for å hjelpe dem med å posisjonere seg for fremtiden.

Avslutningsvis fortalte Lise at de ønsker å lage denne verktøykassen i samarbeid med andre aktører som jobber innen samme fase, for å sikre enighet både nasjonalt og internasjonalt.

Dette seminaret var andre i rekken av erfaringsdelingsforumer i regi av NVCA. Neste samling vil være i juni, der foreningen presenterer ulike kommersielle aktører inn til å presentere sine tjenester og verktøy. Følg med på www.nvca.no/arrangementer for mer dato eller meld deg på NVCA sitt nyhetsbrev for å få invitasjon rett i mailboksen.

Vil du høre mer fra gårsdagens seminar finner du hele seminaret i opptak på NVCA sin YouTube-kanal.