Posten Holding & Ventures blir medlem av NVCA

Posten Holdings & Ventures er Postens nyetablerte venturearm. Nå har de blitt medlem av NVCA og her kan du bli bedre kjent med dem.

1. Hva gjør Posten Holding & Ventures og hva skiller deres avdeling for oppstartsbedrifter fra tilsvarende avdelinger i store selskaper?

Posten Holding & Ventures er konsernets initiativ for å bidra til å skape nye forretningsmodeller og inntektsben som styrker og skaper synergier til dagens virksomhet. H&V har så langt mandat til å investere i flere faser, men det er en forutsetning at det investeres i selskaper eller modeller som er relatert til post og logistikk, dvs. alt bidrar til at forflytningen av gjenstander blir enklere, raskere, billigere eller bedre. Sånn sett skiller vi oss vel ut ved at vi er eneste aktør i Norden innen vår bransje som har en dedikert venturesatsning.

2. Hvordan bistår dere små og mellomstore selskaper i Norge?

Vi bistår med kapital, kompetanse, og i de rette tilfellene med tilgang til kunder, operasjoner eller liknende.

3. Hvorfor ble dere medlem av NVCA?

Vi ble medlemmer fordi vi ønsker å lære mer om venture, samt bygge et nettverk til andre ventureaktører og ikke minst selskaper som er interesserte i å få Posten som eier.