NVCA om likestilling i bransjen i BBC-artikkel

De nordiske landene er blant verdens mest likestilte. Men hvorfor sliter vi likevel med få kvinnelige ledere i næringslivet, færre kvinner enn menn som får VC-finansering til sine selskaper, og lav andel kvinner i investeringsteamene i venturekapital og private equity-fond?