Aktive eierfond bidrar til økt vekst og sysselsetting

På Nordic Buyout Forum 6. desember lanserte NVCA Verdiskapingsanalysen 2019, som igjen viste vekst i antall sysselsatte og økt bidrag til verdiskapingen i selskaper eid av aktive eierfond.