Turnstone blir medlem av NVCA

Turnstone Private Equity er en nyetablert fond-i-fond-forvalter som nå har blitt medlem av NVCA. Her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er Turnstone Private Equity og hva investerer dere i?

— Turnstone er en spesialisert private equity fond-i-fond-forvalter som investerer i vesteuropeiske growth- og buyout-fond innen small/mid-market segmentet. Vi er generalister når det kommer til sektorer og har en bottom-up-tilnærming når vi søker fond og situasjoner med ekstraordinært avkastningspotensial. Vi har en preferanse for nisjeforvaltere, selskaper som har vist god historisk vekst og er ledende innen sitt markedssegment.

Turnstone-teamet har bakgrunn sammen fra Argentum, med investeringserfaring på tvers av primary-, secondary- og co-investeringer. Vårt første fond holdt en first close 20. mars på om lag 1MRD NOK og vi er godt i gang med investeringene. 

Hva skiller dere fra andre norske fond-i-fond-forvaltere?

— Erfaringen vi har opparbeidet oss gjennom 15 år med investeringer opplever vi som unik, og den skiller oss fra andre gjennom våre etablerte prosesser og nettverk. Sammenlignet med andre fond-i-fond aktører, vil Turnstone ha et større innslag av synlig verdiskaping på investeringstidspunktet, samtidig som vi vil være en samarbeidspartner med forvalterne og bistå dem i å justere sine porteføljer. Videre mener vi at vårt tydelige fokus på small/mid-market segmentet i Vest-Europa gir en optimal balanse mellom god markedsdekning og et stort investeringsunivers.  

Hvordan opplever dere det norske markedet for VC- og PE-fond nå om dagen?

— Vi er inne i en tid hvor uroligheter har preget markedene over en lengre periode, og forvaltere har fått kjenne på et krevende fundraising-marked. Samtidig har PE-fondene mye tilgjengelig kapital å investere. Historisk har private equity gjort det relativt bra når markeder ellers opplever volatilitet, og vi ser at nåværende marked gir mange interessante investeringsmuligheter. Vi opplever at investeringsappetitten fortsatt er god for kvalitetsselskaper, fordi vekstforventningene og inntjening i disse selskapene er opprettholdt. I tilfeller hvor salg av selskaper har blitt forsinket som et resultat av generelt lavere aktivitet i M&A-markedet, ser vi en trend hvor investorer inviteres til å eie selskapene lengre i nye fondsstrukturer sammen med forvalterne. Det er en interessant utvikling.  

Hva ønsker dere å få ut av et NVCA-medlemskap?

— NVCA er en viktig møteplass for norske aktører i VC/PE-bransjen. Vi ser frem til kunnskapsdeling mellom de ulike medlemmene og ønsker å bidra til gode diskusjoner som kan sette retning for bransjen.