– Venturekapital handler om å ta risiko

NVCAs Rikke Eckhoff Høvding deltok i IKT Norges debattpanel under Arendalsuka: – Suksesshistoriene finnes, og vi bør bli flinkere til å snakke om dem, slik at vi også kan lære av dem, fortalte hun.

Med en utenlandsomsetning på 165 milliarder kroner i 2017, er IKT-næringen blant de største og mest internasjonale næringene i Norge. Telenor er det desidert største internasjonaliserte selskapet med nær 100 milliarder kroner i utenlandsomsetning. I tillegg omsetter selskaper som Atea, Evry og Kongsberg Maritime for flere milliarder kroner i utlandet.

Men til tross for at norske IKT-bedrifter vokser raskt, taper Norge likevel markedsandeler internasjonalt. Det er en trend vi kan og må snu, men hvordan gjør vi det?

Risikokapital er avgjørende

Under Arendalsuka inviterte IKT Norge til paneldebatt om fremtiden for den norske IKT-næringen. Et hovedtema under debatten var hvordan norske IT-selskaper kan få tak i nødvendig risikokapital for å kunne finansiere og oppskalere virksomheten sin. 

«Det finnes flere norske suksessbedrifter, som ikke har staten som største eier.»

Rikke Eckhoff Høvding, Norsk Venturekapitalforening (NVCA)

– Venturekapital handler om å ta risiko. Det finnes flere norske suksessbedrifter, som ikke har staten som største eier. Visma og Admincontrol er eksempler på teknologiselskaper som har lykkes, og som har aktive eierfond på eiersiden. Disse selskapene har også fått en mye høyere andel utenlandske kunder etter at aktive eierfond kom inn på eiersiden, fortalte Rikke Eckhoff Høvding i NVCA. 

I panelet deltok også Kahoot-gründer Johan Brand, som har vært med å starte selskaper i både USA, London og hjemme i Norge, før han gjorde suksess med den spillbaserte læringsplattformen Kahoot. 

– Vi trenger kapital for å vokse. Det mangler ikke penger i Norge, men det mangler folk som vil investere i vekst, uttalte han under debatten. 

Etterlyser flere eiere

I en rapport som nylig ble utarbeidet av Eksportkreditt Norge og Menon Economics, kommer det frem at den internasjonale markedsandelen til norske IKT-selskaper har falt markant siden 2010. Rapporten konkluderer med at mangelen på kapasitet, nettverk, kapital og kompetanse er de viktigste hindrene for vekst både nasjonalt og internasjonalt.

– Norge mangler de større venturefondene, de som har finansielle muskler til å løfte et selskap ut i verden. Vi er nødt til å bygge flere profesjonelle eiermiljøer. Vi må også bli flinkere til å bygge slektstrær av gründere og teknologer, folk som har vært med på denne reisen før, og som kan være rådgivere og investorer i nye selskaper, forklarte Eckhoff Høvding i NVCA.

Hun var tydelig på at vi ikke bare trenger kapital, men også eiere som kan bidra med nettverk, kompetanse og erfaring. 

Er det et mål i seg selv at man skal ha norske eiere, eller er det like godt med utenlandske penger?

– Det som er viktig er at vi har kompetanse og venturekapital med kontorer i Norge. Vi har venturefond som tar minoritetsandeler, og de co-investerer ofte med andre investorer, gjerne fra flere markeder. Dette er positivt for selskapene. Får de inn fire investorer har de plutselig firedoblet nettverket sitt og den kompetansen de får inn. 

Arendalsuka ble arrangert 12. til 16. august 2019. Foto: NVCA.