Kort fortalt
Hva gjør aktive eierfond?
Aktive eierfond bidrar med kapital, kunnskap og nettverk i utvikling av unge og modne vekstselskaper. Kapitalen som investeres kommer fra for eksempel pensjonsfond, universitetsstiftelser, livselskaper og banker.
Lær mer