17
Jan

Aksjer, lån, konvertible lån eller andre hybridinstrumenter? Investeringer i urolige tider.

I urolige markeder aktualiseres andre finansieringsformer enn innskudd av ren aksjekapital. Hvilke egenskaper har de ulike instrumentene - kommersielt og legalt?

Hvordan og i hvilket omfang kan et fond yte lån uten å drive konsesjonspliktig finansieringsvirksomhet? Hva er en SLIP? Hvordan skattlegges et konvertibelt lån? Dette er noen av mange temaer vi vil ta for oss på seminaret.

På seminaret vil vi ta for oss aktuelle låne- og egenkapitalinstrumenter. Advokatene Trine Kanestrøm, Alexander Lund, Jakob Villum og Magnus Gyllensten fra advokatfirmaet CLP vil blant annet gjennomgå kommersielle, selskapsrettslige og finansregulatoriske sider ved de ulike instrumentene. Advokat Harald Hauge fra  advokatfirmaet Harboe & Co tar for seg de skatterettslige. Målet for seminaret er å gi en praktisk innføring som vil gi deltakerne et godt grunnlag for å vurdere hvilken finansieringsform som bør velges for den enkelte investering. Vi setter stor pris på spørsmål og erfaringsutveksling underveis i seminaret.

Det vil bli servering av enkel mat og drikke.    

Tid: 17. januar, kl. 15.00 – 17.00
Sted: Advokatfirmaet CLP, Sommerrogata 13-15

Meld deg på her (påmeldingsfrist 15. januar).