06
Jun

ESG-erfaringsforum: Bli kjent med verktøyene

Lurer du på hvilke verktøy du bør bruke i ESG-oppfølgingen av deres porteføljeselskaper? Da bør du delta på lunsj hos Advokatfirmaet Selmer på tirsdag 6. juni, hvor vi har invitert seks tjenesteleverandører inn for å presentere sine verktøy.

9 av 10 fondsforvaltere følger opp ESG-arbeidet i sine porteføljeselskaper. Likevel vet vi det er usikkerhet knyttet til hvilke verktøy man bør bruke i oppfølgingen. Derfor inviterer vi seks tjenesteleverandører inn for å presentere sine verktøy, og deltakerne får mulighet til å diskutere ulike erfaringer seg i mellom. Etter presentasjonene blir det lunsj, mingling og mulighet for møter med leverandørene.

Tid: Tirsdag 6. juni, kl. 11.00-13.30
Sted: Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen allé 1

Agenda:
11.00: Velkommen + siste regulatoriske oppdateringer om ESG, v. NVCA og Selmer
11.15: Seks selskaper presenterer sine verktøy: Variable, Upright, Novata, Apiday, Cemasys, Ignite
12.00: Q&A
12.15: Erfaringsutveksling (tjenesteleverandørene forlater rommet)
12.30: Lunsj, mingling, stands (overnevnte selskaper + Celsia, MoreScope, m.fl.)  og mulighet for møter
13.30: Slutt

Meld deg på her!