15
Feb

PE for Breakfast: Terms i VC

15. februar 2022 arrangeres årets andre PE for Breakfast, der temaet er 'Terms i VC'.

Frokostseminaret arrangeres i tradisjonen tro i samarbeid med advokatfirmaet Selmer.

Temaet for årets andre PE for Breakfast er ‘terms i VC’.

Mer informasjon om arrangementet kommer.