Årsplan for Norsk Venturekapitalforening

2024 vil preges av høy politisk aktivitet før neste års valg, i tillegg til mange nye og faste arenaer for faglige oppdateringer og nettverksbygging i Norge og Norden. Her kan du lese mer om NVCAs årsplan.

Dette året startet med et brak, med en vellykket Venturekonferanse i Trondheim 11. januar, som samlet store deler av det norske VC-investormiljøet. I 2024 skal NVCA fortsette å arrangere møteplasser for medlemmene, med høy faglig kvalitet og gode muligheter for å bygge nettverk. Vi fortsetter med små og store seminarer der vi løfter aktuelle temaer, i samarbeid med våre medlemmer og samarbeidspartnere. I 2024 vil likevel året preges sterkt av det kommende valget i 2025, der foreningen får stor nytte av ny politisk plattform utarbeidet av medlemmene selv.

Det siste året har medlemmer fra både tidlig- og sen fase deltatt i arbeidsgruppen for utarbeidelse av ny politisk plattform for NVCA. 2024 blir året der plattformen rulles ut, med innspill til partiprogrammer og møter med politikerne for å fremme våre budskap. På overordnet nivå vil foreningen fremme viktigheten av stabile og forutsigbare rammevilkår for bransjen. Noen av de konkrete sakene vi vil jobbe med er å øke kjennskap til verdiskapningen som norsk private equity står for, en bedre opsjonsordning for vekstselskaper, bedre tilgang på rett kompetanse i porteføljeselskapene, samt pensjonsleverandørers muligheter til å investere i PE. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil engasjere deg i arbeidet.

Videre jobber foreningen med å legge en ny strategi for 2024-2027, inkludert en evaluering av foreningens formål, som vil legges frem på vårens generalforsamling. Vi vil som vanlig også publisere vår årlige aktivitetsanalyse med investerings-, fundraising og exit-aktivitet for fjoråret, samt vår årlige verdiskapingsundersøkelse om bransjens bidrag til det norske samfunnet. Dette er innsikt som foreningen og våre medlemmer har nytte av i eget kommunikasjonsarbeid.

NVCA fortsetter å engasjere seg sterkt i tematikken om mangfold i bransjen, og har aktiviteter og synlighetsarbeid om dette gjennom hele året. Vi ønsker både å tiltrekke oss flere kvinner til bransjen, tenke mangfold i et større perspektiv enn bare kjønn, og ikke minst belyse viktigheten av å beholde de vi ansetter i selskapene. Derfor retter vi oss både mot studenter og medlemmer med denne tematikken. Vi fortsetter også å belyse ESG- og bærekraftig omstilling av næringslivet, med relevante oppdateringer til medlemmene og innsikt om bransjens arbeid gjennom data og analyser.

Og tradisjonen tro vil vi selvfølgelig invitere våre medlemmer til sommerfest og julebord i desember, så hold av 6. juni i første omgang.

Ønsker du mer informasjon om aktivitetene for året, ta gjerne kontakt med administrerende direktør i NVCA, Ellen Amalie Vold, på eav@nvca.no.