Metier blir medlem av NVCA

Metier er et rådgivermiljø som blant annet kvalitetssikrer små og store prosjekter og porteføljer i verdsettelsesprosesser. Nå har de blitt medlem av NVCA og her kan du bli bedre kjent med dem.