NRP Zero blir medlem av NVCA

NRP Zero er en ny forvalter av et industrielt energiteknologifond som fokuserer på venture i mellom- og sen fase i Norden. Her kan du bli bedre kjent med dem.