Axcel blir medlem av NVCA

Det nordiske kapitalfondet Axcel blir medlem av Norsk Venturekapitalforening: – Medlemskap i NVCA ses på som et naturlig steg videre for å forsterke vår lokale tilstedeværelse, og ta en enda mer aktiv rolle i det norske markedet, sier Christoffer Müller.

– Vår tilnærming handler om å samarbeide med private eiere og utvikle strategier som forvandler ledende lokale eller regionale selskaper til sterke internasjonale aktører, forteller Christoffer Müller

Han er partner i det danske private equity-selskapet Axcel, og har jobbet ved selskapets København-kontor siden 2009. Axcel har i tillegg et kontor i Stockholm, og totalt teller de nærmere 40 ansatte. 

– Axcel samarbeider med selskaper av høy kvalitet og som har et potensiale til å vokse. Vi operer hovedsakelig innenfor én av fire sektorer: industri, teknologi, helse eller forbruksvarer. 

Som aktive eiere bidrar Axcel med både erfaring og kompetanse for å levere suksess på tre områder; commercial excellence, digitalisering og buy-and-build

– Vi mener at et tett samarbeid med våre porteføljeselskaper, der vi engasjerer oss i beslutningsprosessene, er nøkkelen til å identifisere vekst og skape varige endringer som fortsetter å levere verdi lenge etter vår exit, sier Müller.

Fokus på Norge og Norden

I september 2021 ble Axcel medlem av NVCA. Christoffer forteller at de ser et stort potensiale i Norge og Norden, og selskapet har allerede gjennomført flere oppkjøp i regionen. Eksempler på selskaper som Axcel har gått inn i den siste tiden er SuperOffice (2020) og Eterni (2021). 

– Medlemskap i NVCA ses på som et naturlig steg videre for å forsterke vår lokale tilstedeværelse, og ta en enda mer aktiv rolle i det norske markedet. Forhåpentligvis kan vi også bidra til å støtte oppunder NVCAs viktige arbeid for bransjen, avslutter han. 

Stikkord: medlemsintervju