Bluefront Equity er blitt medlem av NVCA

Bluefront Equity, som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen, har blitt medlem av NVCA. Her kan du bli bedre kjent med dem.

Hvem er Bluefront Equity og hva investerer dere i?

— Bluefront Equity er det eneste nordiske uavhengig eide kapitalmiljøet som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen. Fondet investerer i små og mellomstore sjømatbedrifter med formål om å gjøre fremtidens sjømatverdikjede bærekraftig. Bluefront Equity er etablert av Kjetil Haga og Simen Landmark

Hva skiller dere fra andre lignende VC-miljøer?

— Det som skiller Bluefront Equity fra andre private equity miljøer er vår rendyrkede satsing inn mot sjømatnæringen. Man kan se på Bluefront som et slags HitecVision for sjømat (i en tidlig fase).

Hva er spesielt interessant med sjømatnæringen?

— Verdens befolkning øker og samtidig øker etterspørselen etter sunne proteiner (som sjømat) som følge av en økende middelklasse med helsefokus, herunder å spise sunt. Innenfor sjømat er laks den mest industrialiserte arten og Norge produserer over 50 prosent av verdens volum av laks. Mye av teknologi- og innovasjonsutviklingen på leverandørsiden til sjømatnæringen skjer derfor i Norge. Nettopp derfor er Bluefront av den oppfatningen at den beste lokasjonen for en kapitalforvalter innenfor sjømat er her i Norge.

Hvorfor har dere nå valgt å bli medlem av NVCA?

— For Bluefront er det verdifullt å kunne utveksle erfaringer med andre aktører innenfor aktivt eierskap. I et større bransjenettverk som NVCA får vi muligheten til dette, og i tillegg vil vi få med oss viktige utviklingstrekk innenfor kapitalforvaltning som kan være nyttig for driften.