Embankment blir medlem av NVCA

Embankment leverer fondstjenester til forvaltere av alternative investeringsfond. Nå har de blitt medlem av NVCA, og her kan du bli bedre kjent med dem.