Avholdt EGF – NVCA rigget for økt gjennomslag

Ny medlemsstruktur og -kontingent ble enstemmig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i dag, 24. november.