Hva er de foreløpige konsekvensene av Covid-19?

Hvordan har egentlig Covid-19 påvirket norsk risikokapital? Har aktiviteten avtatt? Er investeringsfokuset endret? Og vil det være utfordrende å gjøre fundraising i nærmeste fremtid? Dette er blant spørsmålene vi får svar på i den ferske rapporten til NVCA og Oslo Business Region.

Hvordan har egentlig Covid-19 påvirket norsk risikokapital? Har aktiviteten avtatt? Er investeringsfokuset endret? Og vil det være utfordrende å gjøre fundraising i nærmeste fremtid? Dette er blant spørsmålene vi får svar på i den ferske rapporten til NVCA og Oslo Business Region.

Funnen i rapporten ble diskutert i et frokostseminar tirsdag 8. september og presentert under DNB NXT 2020.

Noen av hovedfunnene er som følger:

  • Oppkjøpsfond er kun i en begrenset grad påvirket av Covid-19 situasjonen
  • Flere tidligfasefond er negativt påvirket og opplever svekkede muligheter til å hente inn kapital
  • PE fonds sektorfokus endres:
    • bort fra kultur og reiseliv, transport og petroleum
    • mot helsetjenester og life science, teknologiindustri, IKT og fornybar energi

Du kan lese hele rapporten her.