Det politiske året 2024 er godt i gang

Neste års stortingsvalg byr på mange anledninger til å fremme foreningens viktigste politiske saker. I februar og mars har vi levert innspill til regjeringens nye gründermelding, høring om grønn industrifinansiering og ikke minst til flere av partienes programkomiteer.

Det siste året har en politisk arbeidsgruppe bestående av investerende medlemmer fra både tidligfasefond og oppkjøpsfond jobbet med en politisk plattform som legger føringer for hvilke politiske saker foreningen skal prioritere de kommende årene. Følgende prinsipper ligger nå til grunn for foreningens langsiktige politiske arbeid og kommunikasjon:

  • Stabile, forutsigbare og langsiktige rammebetingelser
  • Statens rolle må følge bransjens utvikling og behov
  • Det samlede skattetrykket i Norge hindrer investeringer

Den politiske plattformen definerer også noen konkrete saker som NVCA skal jobbe aktivt med å endre:
1. Bransjens verdiskaping i samfunnet må få mer fortjent, positiv oppmerksomhet
2. Vi trenger en bedre løsning knyttet til opsjonsskatt
3. Vi må ha lettere tilgang på relevant, internasjonal kompetanse (gründervisum)
4. Det må bli mer attraktivt for pensjonsleverandører å investere i VC/PE

Du kan lese innspillene vi har sendt så langt her:

Videre jobber vi med flere innspill til partiprogrammene og en plan for bedriftsbesøk, der vi inviterer politiske grupper og -komiteer til å se verdiskapingen som skjer ute hos porteføljeselskapene. Ta kontakt med administrerende direktør i NVCA, Ellen Vold, hvis du vil engasjere deg i dette arbeidet.