DSD blir medlem av NVCA

DSD har nylig blitt medlem av NVCA. Her blir du bedre kjent med dem.

Hvem er DSD og hva investerer dere i?

– DSD er et familieeid investeringsselskap med hovedkontor i Stavanger, og eier av Tide AS. DSD har siden 1855 vært stolt eier av selskaper innen godstransport, passasjertjenester og internasjonal 3 shipping. I dag satser DSD satser på teknologiske og bærekraftige selskaper innenfor sektorene mobilitet, hav, reiseliv og helse.

Hvorfor ønsket dere å endre selskapet fra et tradisjonelt rederi og persontransportforetak til et investeringsselskap som nå satser på innovative selskaper?

– Etter flere år med god resultatutvikling og vekst stod DSD ved et veiskille i 2019. Videre vekst ville kreve betydelig tilførsel av kapital siden kravene til investeringer i nye ferjer og infrastrukturer ved deltagelse i anbudskonkurranser var omfattende. Samtidig hadde selskapets heleide rederi Norled sin gode utvikling og næringens attraktivitet medført stor interesse hos investorer. Samlet medførte dette at styret fant det riktig for både DSD og Norled at selskapet fikk nye eiere som var i stand til å løfte de investeringene som kreves. Etter en strukturert prosess våren 2019 ble derfor selskapet solgt.

I etterkant av salget av Norled besluttet DSD at selskapet skulle bevege seg fra å være et tradisjonelt industriselskap innen transport og maritim næring, til å bevege seg mot eierskap i teknologiske og bærekraftige selskaper innen mobilitet, maritim og marin, reiseliv og helse. DSD har i dag som visjon: Alltid i bevegelse. Sammen skaper vi morgendagens samfunn.

Hvordan opplever dere det norske markedet for investeringer i deres sektor?

– Vi investerer innenfor fire hovedsektorer, mobilitet, hav, reiseliv og helse. Vi opplever god tilgang på deal flow innefor alle fire områder, men det er tydelig at svært mange opplever det som mer utfordrende å hente kapital nå og at prising er under kraftig press. Vi er for tiden opptatt av å investere i mer modne selskaper som gjerne har positiv kontantstrøm. Jakten på slike selskaper krever mer utgående aktivitet enn for selskaper i tidligere faser, som i mye større grad selv tar kontakt direkte eller gjennom tilretteleggere. Dette er jo for så vidt naturlig all den tid slike selskaper ofte er på en reise hvor flere kapitalrunder må på plass.

Hvorfor ønsket dere å bli medlem av NVCA?

– Vi har fulgt NVCA gjennom lengre tid og ser at foreningen jobber med ulike saker og problemstillinger vi som investor er opptatt av. NVCA er også en god nettverksarena for oss. Medlemsmassen består av selskaper som vi allerede jobber sammen med, så vel som miljøer det er interessant for oss å knytte nærmere bånd til. Hele samfunnet må gjennomgå store omstillinger fremover for å løse både lokale, nasjonale og globale utfordringer. Skal vi få dette til er vi helt avhengig av omfattende satsing på nye selskaper som må igjennom venturefase og vekstfase. Et velfungerende økosystem for investeringer av disse er viktig, og politikere og beslutningstakere trenger stadig påminnelse om dette.  NVCA er en viktig brikke i dette.