Et sterkt VC og PE-miljø i Arendal

Tidligfase- og vekstmiljøet i Norge satte spor på årets Arendalsuke, med mange gode samtaler som engasjerte politikerne. I tillegg deltok vi på lanseringen av en ny, norsk gründerforening.

Med over 2000 arrangementer fordelt på fem dager er det mange som kjemper om oppmerksomheten til relevante interessenter og politikere under Arendalsuka. Vi sitter likevel igjen med inntrykket av at det norske tidligfase- og vekstmiljøet gjorde seg godt bemerket og bidro med interessante diskusjoner på årets festival.

Fungerer modellen for risikokapital i Norge?

Hvordan kan risikokapital og et godt velferdssamfunn gjensidig understøtte hverandre? Hvordan fungerer modellen for tilførsel av risikokapital inn i innovasjon og tidligfasebedrifter? Og hvordan kan vi sørge for at mer privat kapital går til å skape nordiske bedrifter? Dette var blant spørsmålene som ble diskutert da Nordic Innovation og Venture Capital Challenge inviterte til paneldiskusjon i Arendal. Til å diskutere dette deltok Virginia Vegas, Director i VC Challenge, Arne Tonning, Partner i Alliance Venture, Ellen Amalie Vold, CEO i NVCA, Bjarne Lie, Managing Partner i Verdane, Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO i the Life Science Cluster og Peter Munch-Madsen, Senior Advisor i Nordic Innovation.

Panelet mente at utviklingen er på god vei, og at det har skjedd mye positivt i Norge og Norden de siste årene, men at utviklingen kunne gått enda raskere. Uforutsigbarhet i politiske rammebetingelser er én av årsakene. Panelet mente flere private og institusjonelle investorer ville plassert pengene i aktive eierfond og oppstarts- og vekstbedrifter dersom Norge la bedre til rette for det, med mer forutsigbare rammer og bedre incentiv- og skatteordninger for investorer.

Det ble også diskutert viktigheten av å fortelle mer om hva bransjen bidrar til av verdiskaping til samfunnet. Norske bedrifter eid av VC- og PE-selskaper sysselsetter 86 000 mennesker, og bidro med 76 MRD NOK tilbake til samfunnet i 2021. Selskapene er en viktig del av omstillingen av Norge og veien mot det grønne skiftet. Dette er budskap som må nå ut til flere, både talenter, investorer og politikere, for å gjøre bransjen mer relevant for flere.

Ny gründerforening lansert

Torsdag var NVCA en av bidragsyterne da Norwegian Tech Startup Association (NTSA) ble lansert på seilbåten Christian Radich. Norwegian Tech Startup Association er gründernes nye, politiske interesseorganisasjon som samler norske tech-selskaper og jobber for deres rammevilkår.

Foreningen er inspirert av NVCA, som også har bidratt i etableringen av NTSA. Den nye gründerforeningen er finansiert av StartupLab, StartupTRD, The Factory og Mesh.

– Investorene har vært profesjonelle inn i politikken lenge, nå er det vår tur til å prøve å lage en nisjeorganisasjon, sier Mesh-leder, Anders Mjåseth til Shifter.

På årets Arendalsuke var også Ingrid Teigland Akay (Hadean Ventures), Reynir Indahl (Summa Equity), Tom Even Mortensen (Sandwater), Maria Tallaksen (Altor), Ann Tove Kongsnes (Investinor) og Siri Kalvig (Nysnø) blant VC- og PE-profilene som bidro inn i viktige diskusjoner om innovasjon, tidligfase og aktivt eierskap. Vi takker alle deltakere for en inspirerende og spennende uke, og ser frem til å treffes igjen i Arendal neste år!