Fulle hus på NTNU og NHH

Det var fullbookede saler da NVCA besøkte NTNU og NHH for å fortelle om venturekapital og private equity-bransjen.

Sammen med Level20 har NVCA arrangert bedriftspresentasjon på NTNU i Trondheim og NHH. I år var det Cubera og Verdane som var med til Trondheim, mens Hadean Ventures og Norvestor deltok i Bergen.

I Trondheim deltok nærmere 80 studenter da Øystein Sandnes og Peter Finden Bamrud fra Verdane fortalte om hvordan de jobber med digitalisering i selskapene de investerer i, og hvorfor de mener kunnskap om data og IT blir stadig viktigtere – også på investeringsteamet.

Merete Haukås fra Cubera forklarte hva hun gjør på jobb i Cubera, et fond-i-fond. Merete sitter også i den norske Level20 komiteen, og presenterte arbeidet Level20 gjør for å øke andelen kvinner i venturekapital og private equity-bransjen.

På NHH var det Ingrid Beyer fra Hadean Ventures som representerte Level20. Hun fikk også tid til å snakke om venturekapital og de forskjellig type jobbene som finnes i VC/PE-bransjen.

Charlotte Wallem Rakner fra Norvestor brukte sin taletid på å forklare studentene hvordan et oppkjøpsfond bygger verdi i selskapene de investerer i. Hva skjer i perioden fra Norvestor har investert til de selger? Gjennom eksempler på forskjellige prosjekter, fra digitalisering til oppkjøp, forklarte hun studentene hvordan hverdagen hennes ser ut og verdiskaping skjer.

Er du på Instagram? Da kan du se vår story fra NHH her.