Nordic Buy Out Forum 2022

8. desember 2022 gikk årets Nordic Buy Out Forum (NBOF) av stabelen på hotell Radisson SAS i Oslo, det 12. noensinne, og det andre fysiske siden koronakrisen. Her oppsummerer vi konferansen.

Forumet arrangeres av advokatfirmaet Wiersholm, med støtte fra Norsk Venturekapitalforening (NVCA). I år var det over 700 påmeldte, og deltakerne representerte alle de store aktørene innen den norske oppkjøpsbransjen.

Wiersholm-partner Jarle Kvam åpnet ballet med en kort analyse av trender og utsikter for 2023:

– Et tyngende makrobilde preger aktiviteten, men det er først og fremst i verdi på transaksjonene det faller i 2022, mens fallet i antall transaksjoner er litt mindre, uttalte Kvam, som tror særlig trenden med å ta selskaper av børs til privat eierskap, og corporate carve-outs der 2021 var et rekordår, vil fortsette.

De første foredragsholderne var Kristian B. Fyksen og Bengt Jonassen fra ABG Sundal Collier. Jonassen tror den amerikanske sentralbanken i praksis er ferdig med å heve rentene, og at markedet har priset inn effektene. Samtidig strømmer pengene inn i kassen for bedriftene. De to, som avsluttet sin seanse med passende nisseluer, regner med at tørt krutt blant kjøpere og lavere verdsetting av oppkjøpsobjekter, vil gi høy oppkjøpsaktivitet fremover.

Deretter fulgte Ellen Amalie Vold fra NVCA, med en gjennomgang av noen av resultatene fra året verdiskapingsanalyse. Undersøkelsen viser at norske aktive eierfonds norske porteføljeselskaper står for en samlet verdiskaping på 73 milliarder kroner i 2021, eller 2,6 prosent av fastlands-BNP. Selskaper eid av aktive eierfond sysselsetter om lag 86 100 personer, fem tusen flere enn i 2020, som viser en god sysselsettingsvekst gjennom pandemiens andre år. Les hele verdiskapingsanalysen her!

Investeringer i turbulente tider

I neste segment var det noen av medlemmenes tur til å forklare hvordan de har agert – og investert – gjennom turbulente tider.

Kjersti Reinsnos og Børre Stokholm fra Equinor Ventures fortalte at det for dem ikke bare er viktig å finne selskaper som kan lykkes, men også at de utvikler teknologi som kan bredde ut selskapet eller gjøre Equinor bedre.

Mark Taylor i Exponent Private Equity hadde fløyet inn for anledningen for å fortelle hvordan Exponent tenker nå om oppkjøp.

– Vi ser et tiltagende antall corporate carve-outs, hovedsakelig drevet av at selskaper kvitter seg med virksomhet utenfor kjernen for å konsentrere seg om sine strategisk viktigste satsinger nå under mer usikre tider, uttalte han.

Deretter fulgte EQTs norske toppsjef Christian Sinding, som på video fortalte om hvordan EQT styrer gjennom krisen. Sinding ga en kraftfull erklæring om hvordan oppkjøpsfondet nå ser på ESG som en helt sentral del av sin virksomhet, og hva de ser etter når deres fond vurderer investeringsmuligheter.

Pareto-toppsjef Christian Jomaas og Lisa Karlsen rundet av del to med en gjennomgang av high yield-obligasjonsmarkedet, altså markedet for høyrenteobligasjoner. Aktiviteten fortsetter å være høy, og ifølge Karlsen vil høyrenteobligasjoner være svært aktuelt også for oppkjøpsfond og oppkjøp fremover.

Etter en kort pause med engasjert mingling, fortsatt Tom Jovik i Altor Equity Partners med hvilke muligheter deres fond ser innen det grønne skiftet. Altor har jobbet lenge med å utvikle en systematikk rundt hvordan selskapet utvikler sine selskaper, og ifølge Jovik er det fire ting Altor har identifisert som viktige for å lykkes:

– Finn et prosjekt med strukturelle fordeler, bygg riktig team med en miks av ulike typer, ha en struktur og plan, involver kunder og leverandører, og ikke minst: sørg for attraktiv og god finansiering, uttalte han.

Energikrise og -overgang

Biolog Anne Maria Eikeset fra Oljefondet fortsatte med et svært inspirerende foredrag om hvordan fondet finner nye nisjer og investeringsmuligheter. Det viktige, i følge Eikeset, er å finne det forskeren kalte «komplekse adaptive systemer», altså systemer som selv klarer å justere seg og tilpasse seg.

Den kjente energianalytikeren Jarand Rystad fra byrået som bærer hans eget navn, avsluttet før lunsj med en gjennomgang av situasjonen i energimarkedet.

– Underinvesteringer over lang tid med energikrise og krig vil holde prisene oppe på all energi fremover, og det er nødvendig med nye investeringer for å opprettholde produksjonen fra gass- og oljebrønner i overskuelig fremtid, var budskapet fra Rystad.

Etter lunsj fortsatte praten om energikrisen og det grønne skiftet med Ove Gusevik fra HitecVision, som de seneste årene har breddet seg ut fra å være olje- og gassorientert, til å vokse innen enorme fornybar-satsinger.

– HitecVision ser store muligheter innen fornybar-sektoren fremover, og vil fortsette sitt arbeid med å realisere energitransisjonen, sa Gusevik.

Han ble etterfulgt av Daniel von der Schulenburg i Ardian, som ser store muligheter i nettopp infrastruktur-investeringer, en av de raskest voksende segmentene innen det grønne skiftet.

Uro i teknologisektoren

Siste del av årets Buy Out Forum dreide seg om uroen i teknologisektoren. Wiersholm-advokat Kristian Elvestad Ottesen adresserte de mange mulighetene innen carve-out transaksjoner, som ble et gjennomgangstema på årets konferanse. «Hvem eier dataene i teknologibedriftene?» vil bli et sentralt spørsmål i slike transaksjoner, og det er mye å tenke på for å få det formelle i orden, skal vi tro Ottesen.

Erik Fjellvær Hagen i Viking Venture fortalte deretter om deres investeringer, og særlig om mulighetene innen programvareselskaper og SaaS, selskaper som tilbyr programvare som tjenester, og dermed får en jevnere og tryggere inntektsstrøm.

Han ble fulgt av Stefan C. Heilmann i IEG Investment Banking Group som fortalte om de åtte viktigste digitale trendene som nå vil påvirke PE-investeringer i konsumentsektoren, blant annet UX og AI.

Helt til slutt, oppsummerte Jarle Kvam fra Wiersholm en innholdsrik og inspirerende dag.

Takk for denne gang, vi gleder oss til Nordic BuyOut Forum 2023!