Hva betyr de siste regulatoriske endringene for KI for investorer?

11. mai arrangerte NVCA og Advokatfirmaet Berngaard seminar om hvordan EUs regelverk for kunstig intelligens vil påvirke markedet og investeringer i VC/PE.

I 2021 presenterte EU-kommisjonen et forslag til en forordning for kunstig intelligens (KI). Forordningen har som mål å innføre et felles regulatorisk og juridisk rammeverk for kunstig intelligens i EU og omfatter alle sektorer (unntatt militær), og alle typer kunstig intelligens.

Den foreslåtte KI-forordningen sikrer at europeere kan stole på det kunstig intelligens har å tilby, og forslaget introduserer et «produkt sikkerhetsrammeverk» som er konstruert rundt en rekke risikokategorier.

En risikobasert tilnærming

Senioradvokat i Berngaard, John E. Nilsen, gjennomgikk EUs lovforslag, den såkalte «AI Act» – hva lovforslaget handler om, og hvilke konsekvenser det får for markedet og investeringer i VC/PE.

– EUs KI-strategi handler om å øke investeringene i kunstig intelligens, og fjerne fragmentering i markedet. Men den handler vel så mye om å ivareta personvernet og materielle rettigheter, sa han.

Ifølge Nilsen bygger KI-forordningen på en risikobasert tilnærming, der målet er å definere hvilke KI-systemer som er lovlige og ikke, og forhindre at personlig data brukes til ulovlige eller uønskede formål.

– EU skiller mellom fire ulike nivåer av risiko: Uakseptabel risiko, høyrisiko, begrenset risiko og minimal risiko. Mens de fleste KI-systemer utgjør begrenset til minimal risiko og kan bidra til å løse mange samfunnsutfordringer, skaper visse KI-systemer risiko som må håndteres.

En risikobasert tilnærming. Kilde: europa.eu.

I dag er diskusjonen i stor grad sentrert rundt «høy risiko», som blant annet handler om bruk av kunstig intelligens i utviklingen av kritisk infrastruktur, til medisinsk utstyr og til opplæring og utdanning.

– Særlig diskusjonen om bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet kommer til å bli viktig. Her er det mange muligheter, men også mange utfordringer for arbeidsgiver, sa Nilsen.

AI og PE

På frokostseminaret deltok en rekke PE/VC-aktører og startup-selskaper, som var spente på hva slags konsekvenser EUs regelverk kan få for marked og investeringer. Cecilie Skjong, investeringsdirektør i Skyfall Ventures, holdt et innlegg om hvordan VC-fondet tilpasser seg den nye virkeligheten.   

– Investeringer i tidligfaseselskaper innen KI er i sterk vekst. I Skyfall investerer vi kun i nordiske tidligfaseselskaper som bygger på en sterk programvarekomponent, og der teamet består av minst én teknisk grunnlegger (koder).

Skyfall har blant annet investert i KI-selskapet Oivi, som har utviklet et kamera som kan identifisere øyesykdommer, og SMOC.ai som bruker kunstig intelligens til å øke konverteringsrate og kundelojalitet.

– Det blir spennende å se hva som blir det neste innen kunstig intelligens, og ikke minst hva som kjennetegner en startup om 10 år. Vi har nok bare sett begynnelsen, sa hun.

Gikk du glipp av seminaret? Du finner presentasjonen fra seminaret her og kan se hele seminaret i opptak på NVCAs YouTube-kanal.