PE for breakfast – ESG og bærekraftsklassifisering i investeringsbeslutninger

Frokostmøte om DD og bærekraftsklassifisering av VC/PE-aktørers investeringer.