Link Venture Capital blir medlem av NVCA

Link Venture Capital er et norsk forvaltningsselskap som jakter på nordiske teknologi- og bærekraftbedrifter

Link Venture Capital er en aktiv eier som investerer i alt fra teknologi og software, til fornybar energi, smarte samfunn og havrommet. Bli bedre kjent med Link Venture Capital og managing partner Elisabeth Øvstebø i medlemsintervjuet vårt!

Kan du fortelle litt om Link?

– Vi er et markedsrettet, tidligfase-forvaltningsselskap. Til nå har vi gjennomført seks investeringer gjennom fondet vårt Link One, blant annet i klestjenesten Fjong og Jet Seafood – en markedsplass for kjøp og salg av sjømat. Kjennetegnet for samtlige av våre investeringer er at alle er i norske tech-selskaper som løser markedsnære problemer. Enten det er fiskehelse, lakselus eller spøkelsesfiske, som alle er store globale utfordringer.

Hvor kommer navnet Link fra?

– «Link» kommer av begrepet «missing link», som handler om at vi investerer i virksomheter som befinner seg i det enkelte kaller for «dødens dal». Disse selskapene har som regel lite tilgang på privatkapital og vi hjelper dem ved å tilføre vekstkapital over en lengre skaleringsfase.

Vi snakker mye om kompetent kapital, og venturefond som bidrar med mer enn bare penger. Helt konkret, hva bidrar dere med utover kapital?

– Vi bidrar med nettverk, kompetanse, kapital og strategi gjennom hele eierperioden. Før vi investerer foretar vi en full kartlegging av selskapet, strategi, team, kunde og marked. Vi bruker tid sammen med alle casene for å finne ut om det er grobunn for et godt partnerskap. Vi bidrar spesielt med finansstrategi, strategi for skalering, kommersialisering og salg og marked. Vi deltar gjerne aktivt i bankforhandlinger, for rett og slett å sikre at selskapet får de beste betingelsene.  

Hvor mange ansatte er dere?

– Vi er tre ansatte i dag, og jobber tett med strategiske partnere. Blant annet bruker vi KPMG som hjelper oss med det finansielle, juridiske og rådgivningen underveis. Andre gode partnere i nettverket vårt gjør markedsevalueringen, utfører trendanalyser og verifiserer teknologi. Vår løsning for å bringe relevant kompetanse til bordet er å ha en slik agil modell for å trekke på styrken i nettverket vårt.

Hva slags bakgrunn har du, og hvordan påvirker det måten du jobber på?

– Min bakgrunn er innen bank og finans, og jeg har spesielt erfaring fra entreprenørsiden. Blant annet var jeg med på å utvikle X2 innovasjonssenter og X2 Labs, som er en oppstartsfabrikk. Jeg er nok en gründer innerst inne, og møter nok mange av selskapene med en annen forståelse enn kun det rent finansielle.

Hva er det beste med det norske venturemarkedet? Og hva trenger vi å fikse?

– Vi mangler kompetanse på mange nivåer, både blant gründere og investorer. Spesielt gjelder dette kunnskap om hvordan selskap kan vokse og skalere opp. Det er nesten ikke privatkapital i tidlig fase. Jeg har tro på et privat-offentlig samarbeid for at selskapene skal kunne lykkes. Det beste med det norske venturemarkedet er alle de flinke menneskene, spesielt i tech-selskapene. Jeg har møtt så mange fantastiske team som løser store globale utfordringer ved bruk av teknologi. Men, vi har behov for å utløse opptil 10 ganger så mye privat kapital, så der har vi alle en jobb å gjøre.

Helt konkret, hva kan gjøres annerledes?

– I Norge har vi ikke implementert EuVECA enda, som er en regulering for ventureaktører, en AIFMD light om du vil. EuVECA gir tilgang til å markedsføre visse kvalifiserte venturekapitalfond i EØS-området. Forsinket implementering er med på å bremse tilførselen av privatkapital til oppstarts- og vekstselskap.

Hvorfor ble dere medlem i NVCA, og hva mener dere er foreningens viktigste oppgave?

– NVCA jobber blant annet med implementeringen av EuVECA, noe som var en viktig grunn til at vi ville bli medlem, i tillegg til at de er flinke til å ta opp viktige saker med regjeringen, næringsministeren og andre aktører som kan være med å bedre vilkårene og som vil gi økt og bedre kapitaltilgang. NVCA sørger også å oppdatere oss med viktig informasjon, som hvilke regulatoriske hensyn vi må forhold oss til. Det er viktig for oss og selskapene våre å være tilknyttet andre miljø og nettverk som arbeider innen risikokapital. Her er NVCA den åpenbare viktigste aktøren i Norge.

Stikkord: medlemsintervju venturekapital