Ny politisk plattform er klar

Etter møysommelig arbeid og bred forankring i medlemsbasen er Norsk Venturekapitalforening sin politiske strategi for 2024-2027 klar. Her kan du lese hvordan vi vil jobbe med myndighetskontakt fremover.

— Arbeidet med politiske saker og bedre rammevilkår for bransjen blir en av foreningens prioriterte områder fremover. Gjennom tett dialog og samarbeid med våre medlemmer har vi kartlagt hva det er viktigst å prioritere i dette arbeidet de neste årene, sier administrerende direktør i NVCA, Ellen Amalie Vold.

Plattformen er utarbeidet i tett samarbeid med foreningens medlemmer i løpet av våren og høsten 2023, både gjennom en åpen innspillsprosess for alle medlemmer og i en arbeidsgruppe med åtte primærmedlemmer og fire assosierte medlemmer. Den tar for seg både overordnete standpunkter som kan romme mye, samt noen enkeltsaker som er definert som særlig viktige.

— En overordnet policy gjør det lettere å snu seg rundt og ta tak i saker som dukker opp, som Exit-skatten og saken om Oljefondet i unoterte aksjer. Mens de konkrete sakene er saker som har vært særlig viktige lenge og vil fortsette å være det fremover, og som vi må jobbe for med langsiktig perspektiv, som bedre opsjonsordninger og lettere tilgang på riktig kompetanse til unoterte selskaper, sier Vold.

Du finner plattformen her.

NVCA oppfordrer alle medlemmer til å gjøre seg kjent med innholdet og engasjere seg i sakene, både på egenhånd og sammen med foreningen.

Vi vil rette en stor takk til alle som har engasjert seg i arbeidet og særlig deltakere i arbeidsgruppen:

Gisle Østereng (StartupLab), Ingrid Teigland Akay (Hadean Ventures), Morten Bertelsen (Investinor), Ingvild Meland (Nysnø), Kai Jordahl (Longship), Maria Tallaksen (Altor), Joachim Høegh-Krohn (Turnstone) og Torkild Hebbert Haukaas (Equip Capital).

Takk også til Sverre Hveding (Selmer), Harald Hauge (Wikborg Rein), Camilla Jøtun og Peter Hammerich (BAHR), Andreas Lowzow og Klaus Henrik Wiese-Hansen (Schjødt) for juridisk bistand, sparring og sekretariat-rolle.