Sandwater blir medlem av NVCA

Her kan du bli bedre kjent med dem!

Hvem er Sandwater og hva investerer dere i?

Sandwater er en videreføring av investeringssamarbeid i tidligfaseselskaper som har vært drevet siden 2016. Vi har 14 selskaper i porteføljen og om lag 1 000 MNOK i forvaltningsverdi. Sandwater er Norges første norske EuVECA fond i 2021 og vi gjør tematiske investeringer blant annet innenfor det grønne skiftet og helsetech, med en klar impact-strategi og et nordisk fokus.

Hva skiller dere fra andre norske, VC-investorer?

– Vi er alle en del av samme økosystem og har et felles mål med hele miljøet om å styrke gründer- og venturemiljøet i Norge. Vi ønsker å være med å bidra med vårt tematiske fokus på regenerering av ressurser, vitalisering av helse og utdanning og forbedre menneskers liv gjennom teknologi.

Hvordan opplever dere markedet for tidligfaseinvesteringer nå om dagen?

– Det norske venture-markedet er fortsatt understimulert, sammenlignet med resten av Norden (ifølge Pitchbook gikk det EUR 6.7bn i funding til Sverige og kun EUR 1.0bn til Norge). Vi har nettopp passert CO2-nivåer på 420ppm som betyr at vi har krysset milepælen om 50 prosent økning av CO2-nivå siden den førindustrielle tid. FN advarer om at «det er nå eller aldri». Samtidig bryter det ut en krig der angriperen leverer 34 prosent av all gass som Europa trenger, mens det landet som angripes er «verdens kornkammer». Det finnes ikke noe større eksempel på en «perfect storm» enn dette. Det antas at det må investeres rundt 6.0 trillioner USD i grønn capex hvert år i løpet av 2020-årene, og denne satsningen på ny teknologi som bidrar til det grønne skiftet må også gå til tidligfasemiljøene dersom vi skal bygge en bærekraftig sektor om noen år.

Markedet som rår nå er en avkjøling av et overhett marked som ikke har vært langsiktig bra for noen, hverken gründere eller investorer. Fortsatt skal det gå mye penger til vekst selv om det i det kortere bildet kan stoppe noe opp, og at verdiene på tidlige selskaper også skal være lavere. Makrotrendene bak dekarbonisering, økt ressurseffektivitet og endrede demografier forsvinner derimot ikke, og det vil være mange investeringsmuligheter i selskaper som skal bli vinnerne i morgen. Det er også viktig at vi fortsetter å bygge venturemiljøene i Norge som har hatt stor fart de siste årene, slik at vi over tid får et sterkt miljø i Norge (som Sverige/Danmark) som kan utvikle selskapene. Tidligere nedturer har vist at de gode selskapene som kommer ut av på andre siden er sterkere og gir bedre resultater for gründere og investorer.

Hva tror dere er viktigst for at det norske VC-miljøet skal fortsette å vokse fremover?

– Et felles løft av det samlede økosystemet er viktig at for at miljøet skal fortsette å vokse fremover. Vi tror sterkt på at det norske venturemiljøet er underfinansiert sammenlignet med våre nærmeste naboer, og vi har stor tro på at dette «funding-gapet» kommer til å bli lukket i tråd med at vellykkede gründere, investorer og andre bidragsytere fortsetter på den reisen man har påbegynt. Vi har allerede sett at det norske miljøet har båret store frukter, med seks enhjørninger de siste fire årene, hvorav de fire siste kom i løpet av fjoråret og i år.

Stikkord: medlemsintervju