PE for breakfast: Blir CVC-ens rolle mer verdifull i dagens marked?

Corporate Ventures tar en stadig større rolle i tidligfasemarkedet. Noen med mål om bidra til et selskaps vekststrategi, andre for å oppnå ren finansiell avkastning. Men alle har de et felles ønske om å tilføre selskapene sine mer enn kapital.