OBS! NY DATO: Skatt på carried interest – svenske tilstander?

Carried interest og skatt har vært et hett tema i mange år. Hvor står vi i Norge i dag?