ESG-erfaringsforum: Bli kjent med verktøyene

Lurer du på hvilke verktøy du bør bruke i ESG-oppfølgingen av deres porteføljeselskaper? Da bør du delta på lunsj hos Advokatfirmaet Selmer på tirsdag 6. juni, hvor vi har invitert seks tjenesteleverandører inn for å presentere sine verktøy.