Idekapital blir medlem av NVCA

Idekapital er et norsk VC-fond som investerer i raskt voksende teknologiselskaper. Bli bedre kjent med vårt nyeste medlem.

Idekapital ble etablert i september 2017, og består av fire partnere. Fondet forvalter totalt 522 millioner norske kroner, og har i dag 11 aktive investeringer. Ankerinvestoren er Oslo Pensjonsforsikring. 

– Vi investerer utelukkende i norske teknologiselskaper, hovedsakelig i enterprise software-segmentet. Kjennetegnet for samtlige av våre investeringer er at det er snakk om norske B2B-selskap med internasjonalt potensiale og ambisjon. Slagordet vårt er «Help Norwegian companies grow globally», og majoriteten av selskapene har allerede lykkes med å etablere seg internasjonalt, forteller Kristian Øvsthus, partner i Idekapital. 

Hvorfor teknologibedrifter?

– Teknologi, og spesielt software, er skalerbart, og kjenner ingen grenser. Teknologisk utvikling skaper store verdier, bidrar til effektivisering, og har også andre positive ringvirkninger, blant annet på FNs bærekraftmål. Selv om det er ekstremt vanskelig å vokse internasjonalt som et norsk teknologiselskap, er det relativt lett å komme raskt ut med software, gitt riktige forutsetninger. 

Har du noen eksempler på selskaper dere har investert i?

– Ardoq, MixMove og Prediktor er gode eksempler på norske enterprise-software-selskaper vi er investert i. Vi gikk også blant annet inn i No Isolation for et år siden. Selskapet har fått mye medieoppmerksomhet, kanskje først og fremst på grunn av verdigrunnlaget deres. No Isolation har to produkter: Roboten mot langtidssyke barn, i tillegg til Komp, som er en liten TV-skjerm for eldre og psykisk og fysisk syke. Kjøperne er i B2B-segmentet, og er typisk kommuner, sykehjem og skoler. 

Hvordan ser bakgrunnen ut til de som jobber hos dere?

– Vi har lang erfaring og god innsikt i teknologi, og har opparbeidet oss en forståelse av de kommersielle forutsetningene som skal til for å lykkes. Selv har jeg erfaring med management consulting og M&A/corporate finance. Rune kommer fra Storebrand der han ledet PE-avdelingen, Anders er en vekst- og marketing-mann, og Espen har bakgrunn som gründer, og har hatt flere lederposisjoner i media. Vi har dessverre ingen kvinner per i dag, men når vi i fremtiden skal vokse kommer vi til å ha fokus på å få inn kvinnelige ansatte. 

Vi snakker mye om kompetent kapital, og venturefond som bidrar med mer enn bare penger. Helt konkret, hva bidrar dere med utover kapital?

– Det første vi gjør er å utarbeide en strategi- og markedsplan sammen med grunderteamet i selskapet, det vi kaller en «go to market»-plan. Vi sitter i styret i alle våre selskap, og er tett på management-teamene som rådgivere og sparringspartnere, både i forhold til strategi, rekruttering og videre funding. Vi er spesielt opptatt av rekruttering, og å finne riktige folk til nøkkelposisjoner i ledelsen, i tillegg til styreledere og styremedlemmer som har den nødvendige spisskompetansen og som kan bidra i vekstfasen. Og så er vi som nevnt internasjonalt fokuserte, og bruker det internasjonale nettverket vårt aktivt. 

Hva er det beste med det norske venturemarkedet? Og hva trenger vi å fikse?

– De siste fem-syv årene har økosystemet utviklet seg enormt. Vi har veldig mange profesjonelle og gode tidligfasemiljøer, akseleratorer og inkubatorer, blant annet Startup Lab og Innovasjon Norge, i tillegg til flere mindre VC-fond, som Snö, Founders Fund og Momentum. Men det er et stort hull i det norske markedet når man går fra startup til scaleup, altså selve ekspansjonsfasen. Det er dette segmentet vi adresserer, og her er vi foreløpig ganske få profesjonelle miljø i Norge. 

Hva slags trender ser du fremover?

– Norge har en høyt utdannet befolkning og mange talentfulle ingeniører. Det er også gode rammevilkår for startup-selskaper, og vi har en lang historie med å bygge B2B-virksomheter som blir ledende globalt. Dealflowen og potensialet i Norge er enormt, og vi tror at det på sikt vil investeres mye i teknologi.  

Vi trenger en samlende kraft som NVCA for vår industri, et talerør som kan ta opp våre viktigste saker.

Kristian Øvsthus, partner i Idekapital.

Hvorfor ble dere medlem av NVCA, og hva mener dere er foreningens viktigste oppgave?

– Vi trenger en samlende kraft som NVCA for vår industri, et talerør som kan ta opp våre viktigste saker. Bare jobben som NVCA gjør opp mot det politiske miljøet i Norge, for eksempel når det gjelder opsjonsskatten, er viktig. Foreningen er med på å bedre rammevilkårene for vår bransje og hjelper til med å promotere bransjen utad, og det er det viktigste mandatet deres. 

Stikkord: medlemsintervju venturekapital