NVCA om likestilling i bransjen i BBC-artikkel

De nordiske landene er blant verdens mest likestilte. Men hvorfor sliter vi likevel med få kvinnelige ledere i næringslivet, færre kvinner enn menn som får VC-finansering til sine selskaper, og lav andel kvinner i investeringsteamene i venturekapital og private equity-fond?

BBC har forsøkt å finne noen svar, som en del av en artikkelserie fra Norden om worklife. BBC har snakket med akademikere, organisasjoner, rekrutterere og andre i Norden for å finne noen svar.

NVCA kommenterer forholdene i Norge, og NVCA-medlem FSN Capital forteller også om sine tiltak.

“I would say no-one knows the answers, so we need to try different things, readjust and think of something new if it doesn’t work.”


Hva gjøres i vår bransje i Norge?

NVCA samarbeider med Level20, som er en organisasjon som jobber for å få flere kvinner i investeringsroller i venturekapital- og private equity-bransjen. Fremover skal vi ha flere aktiviteter sammen, inkludert deltagelse på Karrieredagene på BI og NHH i september.

Foto: Faksimile fra BBC

Stikkord: level 20 nvca i media private equity venturekapital