Introduksjon til alternative investeringsfond

Bransjen for alternative investeringsfond vokser og vi har rekruttert mange nye hoder de siste årene. Samtidig ser vi at bakgrunnen i erfaring og utdanning varierer mer enn før, og mange nyansatte kommer fra andre miljøer enn vi tradisjonelt har rekruttert fra tidligere. Derfor ønsker vi å invitere nye bransjekollegaer til et introduksjonsseminar om alternative investeringsfond.