Hva vil ny AI-regulering betyr for marked og investeringer i VC/PE?

I 2021 presenterte EU-kommisjonen et forslag på en forordning for kunstig intelligens. 11. mai får vi vite mer hva det betyr for investeringer i AI.